Fúzió Egyesület

Fehérvári Civil Központ - 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Adószám: 18501207-1-07
Bejegyzés szám: Pk.60084/2006
Bankszámlaszám: 10918001-00000122-51970009
KSH azonosító: 18501207-9499-529-07
Bejegyzés dátuma: 2006.10.02
Alapszabály Dátuma: 2006.08.08.
Nyilvántartási szám: 2249

Az Egyesület céljai:

Rendezvények, előadások, megmozdulások szervezésével, koordinálásával, illetve ezeken való részvétellel segíteni a fiatal tehetségek érvényesüléshez jutását, illetve esélyt adni tehetségük, tudásuk fejlesztésére;

Alternatív nevelés és oktatási modellek, a nem formális nevelés módszertanának megismertetése és használata a fiatalság bevonásával;

Az interkulturális társadalom sokszínűségéből adódó kihívásokra felkészíteni a társadalmat;

A hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló fiatalok segítése;

A réteg kultúra szélesebb körben való bemutatása és érvényesülésének segítése;

Környezettudatos életvitelre nevelés a globális nevelés módszertanának alkalmazásán keresztül;

A helyi alkotók munkájának segítése, illetve egy nyílt alkotókör megteremtése;

Az ifjúsági sajtótermékek tartalmi fejlesztése;

A helyi demokrácia erősítése a civil társadalom fejlesztése és a kontroll szerepének erősítése útján;

Megelőző, felvilágosító munka végzése a fiatalok körében;

A modern kommunikációs modellek megismertetése tanfolyamokon keresztül a művelődési intézmények munkatársaival;

Tanfolyamok, önképzések szervezése, az ismeretek eljuttatása a polgárok minél szélesebb köreihez.